Home Дейта център Свързаност

Свързаност

Е-поща Печат PDF

В позицията си на неутрален дейта център, и като собственик на бивша телефонна централа, 3DC разполага с две независими кабелни трасета към градската инфраструктура. Всяко трасе се състои от 20 тръби с диаметър 110мм, влизащи през две различни страни на сградата в две отделни помещения. Присъствието на водещите български и международни оператори посредством директни и резервирани връзки в колокационния център дава възможност на нашите клиенти свободно да избират доставчици и услуги.

За да отговорим на нарастващите нужди от по-високи скорости на нашите клиенти в 3DC е реализирана гъвкава и скалируема система за осигуряване на взаимни връзки. Всички кабели, за данни и ниско напрежение, се полагат в две независими А&B окачени за тавана скари, като по този начин се постигат бързи времена за реакция при пускане на нови връзки, без да се компрометира охлаждането в двойния под. Политиката ни за прозрачност и свобода на връзките позволява на всеки клиент да се свърже към произволен оператор, като заплаща еднократно и разходоориентирано необходимите кабели.


Взаимните връзки се осъществяват от нашите сервизни инженери 24x7, като поддръжаме на склад различни типове и  спецификации кабели - Coax, CAT5/6, Single-Mode Fiber, Multi-Mode Fiber.