Home Дейта център Охрана и безопасност

Охрана и безопасност

Е-поща Печат PDF

Защитата на вашето оборудване и безпроблемното функциониране на услугите, които предоставяте чрез него, са наш приоритет. С цел да създадем сигурна и безопасна среда за работа, разполагаме със сложна система за сигурност, която обединява:

  • системи за контрол на достъпа
  • видео наблюдение
  • пожароизвестяване и пожарогасене
  • система за профилиране на клиентите
  • жива въоръжена охрана.

Основното предизвикателство пред нас бе да постигнем най-висока степен на сигурност и надеждност на центъра, като запазим лесения и бърз достъп, без тежки формалности, спазвайки закона.

Охрана

3DC е отворено за посетители 24 часа, 7 дни в седмицата. Всички гости се легитимират пред въоръжената охрана при влизане в сградата, като ако е необходимо, се ескортират до съответните места от техническия персонал на центъра. 3DC запазва историята на достъпа на всеки гост, като регулярно предоставя тази информация на административния контакт на всеки клиент.

Пожароизвестяване и пожарогасене

Пожароизвестителната и пожарогасителната система на 3DC е BOSCH. Тя е снабдена с лазерни датчици за ранно предизвестяване на пожар и VESDA (Много ранно димно установяване). Спазвайки Наредба 2 и добрите практики, ние имаме следните системи за пожаробезопасност:


Всички врати, в това число - синхронизирана дизел генераторна група, дистрибуционни ел. табла, непрекъсваеми токозахранвания,атерийни полета, колокационни зали, склад, са самозатварящи се и са пожароустойчиви - 72 минути, на открит огън, без конструктивни деформации. Всички кабелни преходи, между помещенията са попълнени уплътняващи пожароспиращи преходи. Всички етажи и работни помещения са снабдени с ръчни пожарогасители с водороден диоксид и прахови. Всеки етаж е снабден с пожарен кран, според Наредба 2.