Сграда

Е-поща Печат PDF

Сградата, в която се помещава 3DC, е построена през 1985 г. като още на етап проектиране и след това изпълнение конструкцията е предвидена да бъде използвана за телекомуникации. Височина, товароносимост, трафопост, разпределение на помещенията и кабелните трасета към сградата са само част от дребните, но съществени детайли. Към момента 3DC е собственик на 3000 m2, които включват сутерен, трафопост с прилежащите му килии и ел.табла, втори, трети и четвърти етаж.

От цялата площ на сградата, пространството предвидено за колокиране на оборудване е над 1200 m2. Допълнителните помещения, заемащи над 1000 m2 включват:

  • собствена трансформаторна станция
  • помещение за дизел-генераторна група
  • отделни A&B помещения за главни разпределителни ел.табла
  • отделни A&B помещения за съхранение на батериите
  • отделни A&B помещения за достъп до кабелна канална мрежа
  • отделни A&B помещения за ел.табла на крайните консуматори
  • отделни А&B помещения за циркулационните помпи на охладителната система

Електрозахранването на сградата е реализирано посредством четири автономни кабела, към две различни подстанции на Електроразпределителната мрежа. Двата отделни трансформатора, в собствения ни трафопост, са свързани на 10 киловолта, като за автоматизацията на резервирането и управлението на товарите се грижи изцяло реновирано табло на средно напрежение.

На покрива на сградата, който е с обща площ 622 m2 са разположени водно-охладителните кули, които са част от модерната система за прецизна климатизация. Предвидена е и зона за монтаж на GPS антени и друго радио-телекомуникационно оборудване.

Поради факта, че сградата е конструирана и дълги години е била регионална телефонна централа, в нея се терминират хиляди оптични трасета и медни проводници. Налични са два отделни подхода към сградата посредством налична канална мрежа.  Всички водещи местни и международни оператори имат възможност за директен достъп към центъра със собствени тъмни влакна.

За удобство и комфорт, дейта център 3DC предоставя: