Home Дейта център Електрозахранване

Електрозахранване

Е-поща Печат PDF

3DC е изчислителен център, който е проектиран да предоставя  скалируемо електрозахранване от най-висок клас на надеждност. Нашият колокационен център осигурява клас на отказоустойчивост N+1 за всеки отделен компонент на електрозахранването, като по този начин гарантираме високо качество и максимална работоспособност на съоръженията на нашите клиенти. Средната мощност, заложена в дизайна на електроизграждането, е 6 киловата на комункационен шкаф.

Основно електрозахранване
3DC разполага с четири независими трасета на 10kV, към две възлови подстанции на енергийния оператор. Изградена е разединителна подстанция на средно напрежение. Дейта центърът разполага с два отделни собствени трансформатора от средно на ниско напрежение. Посредством АВР на ниско напрежение,  изработен с компоненти на Siemens, реализираме селективност на ниско напрежение в случай на отказ на един от източниците - липса на напрежение, пренапрежение, спад на напрежението, прекомерно високи токове и др.

Непрекъсваемите токозахранвания
Непрекъсваемите токозахранвания (UPS) са оразмерени да осигуряват захранване за 20 минути при работа на пълен товар. Оборудването на AEG, серия SVS, е в две независими групи - А и Б, всяка от които със степен на отказоустойчивост N+1. Непрекъсваемите токозахранвания предотвратяват токови удари, пренапрежения, спадове, елиминират хармоници и осигуряват гарантирано 50Hz синусоидално напрежение.

Дизел генератори
Резервна група синхронизирани дизел генератори осигуряват резервна мощност с практически неограничена продължителност в случай на срив в електропреносната мрежа на енергийния оператор. Генераторите са в конфигурация на отказоустойчивост N+1.

Пълна дублираност
3DC разполага с две главни разпределителни табла (А+B) и с независими дистрибуционни етажни табла (А+B), базирани на типово изпитани табла на ABB. Компонентите са свързани през независими непресичащи се кабелни пътища.

Всички елементи на токозахранващата система са дублирани и са разположени в отделни пожаро-разделени помещения с клас на устойчивост 72 минути:  трансформатори (А+B), ГРТ (А+B), непрекъсваеми токозахранвания (А+B), батерийни полета (А+B), етажни разпределителни табла (А+B), синхронизирана дизел генераторна група.

Гръмозащита
Сградата разполага с ново проектирана и изградена гръмозащитна система с мачти, спусъци и заземителни колове. Всички компоненти на помещенията на дейта центъра са заземени с цел осигуряване безопасността на оборудването и хората.