Home Дейта център Прецизна климатизация

Прецизна климатизация

Е-поща Печат PDF

В 21-ви век мащабът на един дейта център се измерва в количеството електрическа мощност, с която той разполага. Колкото по-мощни и енергоемки са колокираните устройства, толкова по-голямо е предизвикателството за постигане на равномерно и постоянно охлаждане. Действащата в 3DC система за прецизна климатизация съчетава модерните технологии за въздушно охлаждане, като същевременно се реализира енергоспестяване и се повишава енергийната ефективност посредством използването на т.нар. free-cooling.

Климатизацията на всяка отделна зала за колокиране е проектирана с резервиране в режим N+1 с което се гарантира постоянен поток от студен въздух, с определена температура и влажност, в оптимални за оборудването стойности. Надеждността е залегнала във всеки детайл на инфраструктурата за прецизна климатизация:

Всяка от залите за колокация е с 60 сантиметров двоен под, като характерното в центъра на 3DC е използването на това пространство единствено и само за циркулация на студен въздух. Всички медни и оптични кабели се намират на окачени за тавана отделни телени скари. Пред всеки шкаф с оборудване са разположени перфорирани плочи, като осигурената температурна среда на работа е 21°C ±2°C при 50% влажност.

При проектирането на центъра са заложени и впоследствие изпълнени 6 киловата средна мощност на шкаф, със съответните ресурси за охлаждане. Във зоните, където 3DC предоставя собствени шкафове на клиентите, е  инсталирана система за отделяне на студената от топлата зона - Cold Aisle Containment System (CACS). Този нов подход на ограничаване на смесването на студен и топъл въздух дава практическата възможност  за въздушно охлаждане на до 12 киловата на шкаф.

При необходимост от по-сериозно охлаждане на специализирано клиентско оборудване в зони с висока плътност сме подготвени да изпълним индивидуални проекти за климатизация посредством in-row водно охлаждане в самите шкафове, при което се реализират до 30 киловата на кабинет.